Diverse hulpvormen beschikbaar
Nadruk op persoonlijke groei
24/7 bereikbaar voor cliënten
Jeugdhulp waar jongeren centraal staan I Ondersteuning en advies I Jeugdcoach

Jeugdreclassering speelt een belangrijke rol in het begeleiden van jongeren die in aanraking zijn gekomen met justitie. Als expert in jeugdreclassering richt Jeugdcoach zich op het bieden van begeleiding en ondersteuning die jongeren in Eindhoven en nabij onze andere vestigingen helpt bij het maken van positieve keuzes. Jeugdreclassering is gericht op het voorkomen van recidive en het ondersteunen van de jongere in hun sociale en persoonlijke ontwikkeling.

Heeft u vragen?

Neem contact op

Jeugdreclassering met een professional

Het inschakelen van jeugdreclassering met een jeugdcoach is een belangrijke stap voor jongeren die begeleiding nodig hebben. Onze professionals in jeugdreclassering werken nauw samen met de jongere, hun familie en andere betrokken instanties op het gebied van jeugdhulp in regio Eindhoven. Het doel van jeugdreclassering is om een plan op te stellen dat de jongere ondersteunt in het maken van verantwoorde keuzes en het vermijden van toekomstig delinquent gedrag. Hierbij wordt rekening gehouden met de unieke omstandigheden en behoeften van elke jongere. Een van de benaderingen die we kunnen aanbieden, is ambulante begeleiding.

“Heb vertrouwen in de jongeren, geef ze een kans en ze zullen je verrassen”

- Kofi Annan

Jongeren over
onze jeugdhulp

Als buddy staan wij naast onze jongeren. Wij gaan voor persoonlijke groei, het optimaal benutten van kansen óf creëren nieuwe kansen. De verhalen van onze jongeren delen we graag.

Maak gebruik van ons contactformulier

Ben je op zoek naar ondersteuning in jeugdreclassering?

Maak een afspraak

Ben je op zoek naar ondersteuning in jeugdreclassering? Maak dan gebruik van ons contactformulier om een afspraak te maken. Een gesprek met een van onze jeugdreclasseringprofessionals kan het startpunt zijn voor effectieve ondersteuning en begeleiding. Bij Jeugdcoach begrijpen we de complexiteit van de uitdagingen waar jongeren voor staan en bieden wij de ondersteuning die zij nodig hebben.

Ben je op zoek naar jeugdhulp in Eindhoven?

Maak een afspraak

Neem
contact op.