Jeugdzorg
op maat

Jeugdcoach biedt ondersteuning waarmee we aansluiten op de wensen en behoeften van alle zorgvragers. Hierbij houden we rekening met verschillende leefstijlen, culturele en religieuze achtergronden. Op basis van deze visie profileert Jeugdcoach zich als een organisatie waarbij transculturele zorg het uitgangspunt vormt.

Transculturele zorg houdt in dat we openstaan voor de culturele waarden, uitdrukkingen of patronen van het individu, de groep, de familie, de gemeenschap en deze integreren in onze hoogwaardige zorg- en dienstverlening.

De leefgebieden worden doorlopen en er wordt samen met de jongere (en samen met de ouder) een plan opgesteld. Samen met de jeugdcoach werkt de jongere aan zijn/haar doelen, waarin hij/ze bij elke stap op ondersteuning kan rekenen en hij/zij zelf de route bepaalt.

Hiermee sluit Jeugdcoach aan op de belevingswereld van de cliënt en houden wij de zorg laagdrempelig. Denk hierbij aan een intake en een evaluatie van de zorg die uitgevoerd wordt door een zorgverlener, die dezelfde taal beheerst als de zorgvrager. Wij doen dit vanuit een professionele, respectvolle en mensgerichte houding met zelfstandige en resultaatgerichte medewerkers

Jeugdcoach analyseert de jongere door middel van pedagogisch wederzijdse transparantie en houdt hem een spiegel voor.

Onze jeugdcoaches zijn ook buiten kantooruren bereikbaar en beschikbaar voor de jongeren. Juist buiten kantooruren, wanneer de meeste problemen zich voordoen.

Onze
Hulpvormen

Jeugdcoach staat voor ontwikkeling en voor het in de kracht zetten van de jeugd. We geven de jeugd de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en om voor zichzelf op te komen. We bieden hiermee kansen aan jongeren die vastlopen of vast dreigen te lopen. Wij gaan preventief en actief te werk door kansen en mogelijkheden voor deze jongeren te creëren. Hierbij bieden we hulp, ondersteuning en coaching.

Wij hebben de juiste personen met de juiste expertise op de juiste plaats. Zo kunnen wij de jongeren optimaal ondersteunen en begeleiden naar een betere toekomst. Wij kijken bij het geven van hulp altijd naar de jongere en zijn/haar leefomgeving. Daarmee benutten we het sociale netwerk optimaal: het gezin, de school en anderen in de eigen wijk. De hulpvraag van de jongere, de ouders of de verwijzer staat altijd centraal. Samen met hen bepalen we welke hulp het beste past.

Bij alle hulpvragen werken we nauw samen met partners. Een hulptraject stemmen we bijvoorbeeld af met de sociale hulpverleners in jouw wijk. Iedere jongere en elk gezin heeft een vast aanspreekpunt. Samen met hen maken we een plan van aanpak met duidelijke, haalbare doelstellingen. Wij werken op verschillende locaties en hebben als doel om daar te zijn waar jongeren zich verbinden.

Ambulante begeleiding I Jeugdcoach

Ambulante
begeleiding

Jeugdcoach biedt begeleiding die niet tijd en/of plaatsgebonden is. Onze jeugdcoaches zijn 24/7 bereikbaar voor de jongeren. De werkzaamheden en de benadering van Jeugdcoach verschilt per doelgroep.

Voor een jongere met een (jeugd)maatregel zal de begeleiding er anders uitzien dan voor een jongere die hulp nodig heeft bij het vormen van zijn/haar (studie)loopbaan of een jongere die zelf geen hulpvraag inziet, maar deze wel heeft. Bij elke vorm van begeleiding staat de vertrouwensband tussen de coach en de jongere centraal en wordt er gewerkt vanuit intrinsieke motivatie van de jongere.

Gezinscoaching en
opvoedondersteuning

De Jeugdcoaches bieden ook begeleiding aan achter de gesloten deuren van justitie (JJI en PI). Bij deze vorm van begeleiding zorgt de betreffende jeugdcoach dat er een (vertrouwens)band ontstaat tussen hem en de jongere. In de tijd dat de jongere (nog) vastzit worden er plannen gemaakt voor periode vanaf de invrijheidstelling. De jeugdcoach maakt tijdens deze periode duidelijk samen met de jongere een front te vormen en samen te werken aan een toekomst waarbij verval in oude patronen wordt voorkomen.

Ondersteuning
en advies

Als jeugdcoach bieden we ondersteuning en advies aan alle hulpvragers. Wij zijn er voor de jongeren maar ook voor het systeem waar de jongere in zit. Door de juiste personen met de juiste expertise in te zetten bieden wij een helpende hand om de hulpvrager naar een hoger niveau te tillen.

Jeugdcoach bij
jou op school!

Een jeugdcoach op school richt zich op het ondersteunen van leerlingen bij hun persoonlijke ontwikkeling en het creëren van een veilige en inclusieve leeromgeving. Door het creëren van de juiste omgeving en te steunen bij hen persoonlijke ontwikkelingen willen we ervoor zorgen dat de kans op schooluitval geminimaliseerd wordt. Ondersteuning vanuit een jeugdcoach op school biedt een tal van voordelen voor studenten, de belangrijkste voordelen zijn; verhoogd zelfvertrouwen, betere sociale en emotionele vaardigheden,
aanpassingsvermogen en betere relaties met docenten en medestudenten.

Jongeren over
onze jeugdhulp

Als jeugdcoach staan wij naast onze jongeren. Wij gaan voor persoonlijke groei en het optimaal benutten van kansen die er zijn of het creëren van nieuwe kansen.

“Heb vertrouwen in de jongeren, geef ze een kans en ze zullen je verrassen”

- Kofi Annan

Neem
contact op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam