Jeugdzorg met een
persoonlijke touch

Jeugdcoach: samen werken aan een betere toekomst

Voelt het alsof je vastloopt? Wil je je patronen doorbreken maar weet je niet hoe? Dan is Jeugdcoach er voor jou! Of het nou niet lekker gaat thuis, op school of juist op straat: wij van Jeugdcoach helpen je graag om grip te krijgen op jouw situatie. Wij kunnen onderzoeken waar jouw ambities liggen en samen een persoonlijke groei doormaken. Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op via het onderstaande telefoonnummer of e-mailadres.

Bij ambulante begeleiding worden jongeren niet plaatsgebonden begeleidt. De begeleiding is laagdrempelig en op maat. Hierin is het opbouwen van een vertrouwensband essentieel. Iedere jongere doorloopt een eigen proces. In dit proces werkt de jongere samen met de jeugdcoach aan zijn/haar persoonlijke ontwikkeling, met daarbij extra aandacht voor vroegsignalering, ondermijning en veiligheid.

Wij richten ons op verschillende jongeren, waaronder:

  • Jongeren die tegen problemen thuis, op school of in de wijk aanlopen;
  • Jongeren die een (jeugd)maatregel opgelegd hebben gekregen;
  • Jongeren die in een grijs gebied vallen. Hierin denken de jongeren geen problemen of hulpvragen te hebben, maar dit ligt in werkelijkheid toch anders;
  • Jongeren die door hun gedrag of handelen veelvuldig in aanraking zijn geweest met politie en/of justitie.

Samen werken aan jouw
persoonlijke doelen

Bij ambulante begeleiding werken we en behalen we de persoonlijke doelen van jongeren. Ze krijgen tijdens dit proces intensieve begeleiding van een van onze jeugdcoaches. De leefgebieden worden doorlopen, daarin zal aandacht zijn voor wat goed gaat en wat beter kan. Aan de hand hiervan worden de behoeftes en hulpvragen in kaart gebracht én worden de doelen opgesteld. Dit zijn doelen die zullen leiden tot preventie, zelfredzaamheid en re-integratie. Met als hoofddoel het voorkomen van recidive.

Onze
hulpvormen

Ambulante begeleiding I Jeugdcoach

Proactieve benadering

Deze vorm van benadering is voor jongeren die proactief zoeken naar een coach voor hulp om hun leven te beteren of meer grip te krijgen op hun leven. Dit zijn jongeren die met zichzelf worstelen en niet weten hoe ze structuur kunnen implementeren. Deze worstelingen kunnen ontstaan door verschillende factoren; denk aan jongeren die een beperking hebben of bijvoorbeeld jongeren die gepest worden/werden.

Preventief ambulante
benadering

Deze benadering wordt toegepast wanneer er wordt geconstateerd dat de jeugdige een opstandige houding heeft. Er is nog geen strafbaar feit gepleegd, noch hebben er zich feiten voorgedaan waar een Ondertoezichtstelling (OTS) voor gevraagd kan worden. Er wordt op een preventieve manier omgegaan met de jeugdige om deze zaken te voorkomen. Dit wordt bewerkstelligd door te werken vanuit een vertrouwensband met de jongere.

Intensieve ambulante
benadering

Deze benadering is voor jongeren die al in beeld zijn bij politie en justitie, doordat ze verdachte in een zaak zijn of reeds veroordeeld zijn voor een strafbaar feit. Veelal zijn dit ‘first offenders’ en hebben zij de juiste coaching nodig om recidive te voorkomen. Ook zijn dit jongeren die door persoonlijke omstandigheden vastlopen. Hierbij kan gedacht worden aan problemen thuis, op straat, op school et cetera. In sommige gevallen hebben deze jongeren een Ondertoezichtstelling (OTS) opgelegd gekregen vanuit de rechtbank.

Intensieve benadering
met gezag

Deze vorm van benadering is voor jongeren die een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen. Dit zijn jongeren die vaker zijn vervallen in crimineel gedrag en iemand nodig hebben die ze sturing, vertrouwen en begrenzing op maat biedt. Dit zijn trajecten die samenlopen met een (jeugd)reclasseringsmaatregel en geniet behoorlijke intensiteit.

Forensische
benadering

Deze benadering is bedoelt voor jongeren die in een JJI (justitiële jeugdinrichting) of PI (penitentiaire inrichting) zitten en nog niet in vrijheid zijn gesteld. Deze jongeren hebben behoefte aan een coach die met ze in gesprek gaat, met als doel iets te bewerkstellingen waar zij baat bij hebben wanneer ze weer vrijkomen. Tijdens zo’n traject is de samenwerking met de JJI of PI essentieel.

Jongeren over
onze jeugdhulp

Als jeugdcoach staan wij naast onze jongeren. Wij gaan voor persoonlijke groei, het optimaal benutten van kansen óf creëren nieuwe kansen. De verhalen van onze jongeren delen we graag.

Neem
contact op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam