Jeugdhulp waar
onze jongeren centraal staan

Jeugdcoach: samen werken aan een betere toekomst

Jeugdcoach gaat verder waar de rest stopt. Dit doen wij door als coach ondersteuning en begeleiding te bieden aan jongeren. Wij willen jongeren de mogelijkheid geven om aan een toekomst te werken waar zij zelf een aandeel in hebben. Hierbij houden we oog voor het talent van de jongeren en hun wil om iets te bereiken. Heeft de jongere bijvoorbeeld behoefte aan een broer, vriend of een ouder? Onze coaches zijn het figuur dat de jongere op dat moment nodig heeft. Wij gaan verder waar de rest stopt.

Bij Jeugdcoach richten we ons op verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld jongeren die vastlopen, die het lastig vinden om een plekje in de maatschappij te bemachtigen of jongeren die wellicht te maken krijgen met criminaliteit. Heeft de jongere net wat extra aandacht nodig? Dan is Jeugdcoach er ook! Bijvoorbeeld als het om ondersteuning bij (studie)loopbaanvorming gaat, het managen van inkomen/schulden of het werken aan de zelfredzaamheid. Jeugdcoach biedt ondersteuning daar waar het nodig is. Met onze ruime en systematische aanpak bieden we de juiste ondersteuning met de juiste expertise op het juiste moment.

Onze
missie

Als Jeugdcoach bewegen wij onze jongeren om te kiezen voor verandering. We staan voor empowerment en ontwikkeling van jongeren. Hiermee stellen we de jeugd in staat om optimaal gebruik te maken van hun talenten en capaciteiten. Dit doen we door ondersteuning, coaching en maatwerk te bieden waarbij onze aanwezigheid centraal staat. De jongeren worden gestimuleerd om vanuit intrinsieke motivatie aan hun persoonlijke ontwikkeling te werken.

Wij doen er alles aan om de krachten van jongeren en hun mogelijkheden te ontdekken. We laten ze daarom keuzes maken die passen bij hun eigen toekomst.

Onze
visie

Onze jeugdcoaches staan naast de jongeren. Niet boven de jongeren. Wij gaan voor persoonlijke groei, benutten kansen of creëren nieuwe kansen. Jeugdcoach beweegt jongeren om hun vicieuze cirkels te doorbreken en samen werken we aan een optimaal zelfbeeld. Dit om verval in oude patronen te voorkomen.

Door naast de jongeren te staan hebben we dezelfde blik op de maatschappij en werken we vanuit daar met een onderlinge vertrouwensband aan een veelbelovende toekomst die bij hen past. Zo maakt Jeugdcoach samen met de jongeren stappen om aansluiting te vinden in de maatschappij.

Dit doen wij

Samen met jongeren zoeken naar hun eigen kracht. Dat is Jeugdcoach. Door te werken aan en het optimaliseren van hun eigen krachten zorgen we er samen voor dat de jongeren sterk én zelfverzekerd in hun schoenen staan. De persoonlijke groei is een belangrijk aspect binnen ons begeleidingstraject. Om dit te motiveren wordt er samen gezocht naar intrinsieke motivatie. Vanuit een vertrouwensband, waarbij er rekening wordt gehouden met pedagogische wederzijdse transparantie, werken onze jeugdcoaches samen mét de jongeren.

Jeugdcoach zet in op het ontdekken en ontwikkelen van talenten van jongeren. Door een veilige omgeving te creëren kunnen deze jongeren zichzelf zijn en tot uiting komen. Tijdens het begeleidingstraject doorloopt een van onze jeugdcoaches samen met de jongere alle leefgebieden. Aan de hand hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. Door ondersteuning te bieden bij de hulpvraag wordt de persoonlijke groei van de betreffende jongere toegankelijk gestimuleerd. De Jeugdcoach maakt gebruik van een breed netwerk om activiteiten in te kunnen zetten naar de behoeften van de jongeren.

Jeugdcoach biedt daarnaast ondersteuning dat aansluit op de wensen en behoeften van alle zorgvragers. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende leefstijlen, culturele en religieuze achtergronden. Op basis van deze visie profileert Jeugdcoach zich als een organisatie waarbij transculturele zorg het uitgangspunt vormt. Wij staan open voor culturele waarden, uitdrukkingen of patronen van het individu, de groep, de familie, de gemeenschap en deze integreren we in onze hoogwaardige zorg- en dienstverlening.

“Heb vertrouwen in de jongeren, geef ze een kans en ze zullen je verrassen”

- Kofi Annan

Verhalen van onze jongeren

Als jeugdcoach staan wij naast onze jongeren. Wij gaan voor persoonlijke groei, het optimaal benutten van kansen óf creëren nieuwe kansen. De verhalen van onze jongeren delen we graag.

Neem
contact op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam